ЦЕНОВА МРЕЖА НА SIONYX

SIONYX ЕДНОСТРАНИЧНА ЦЕНОВА МРЕЖА

Таблица за ценообразуване на продукти SIONYX

Продукт

MSRP

КАРТА

Код

Nightwave (бял)

$1,995

$1,895

C012800

 Нощна вълна (сиво)

 $1,995

 $1,895

 C014700

Nightwave (черен) $1,995 $1,895 C014900

Продукт

MSRP

КАРТА

Код

ОПСИН

$2,595

$2,495

C013400

 

 

 

 

Продукт

 MSRP

КАРТА

Код

Aurora Black Explorer

N / A

$649

C011601

Aurora Black Uncharted N / A $699 K013900

Aurora Pro

N / A

$999

C011300

Aurora Pro Explorer

N / A

$1,249

K011400

Aurora Pro Неотбелязан на карта N / A $1,299 K014000
Продукт  MSRP КАРТА Код

Монтаж на релсата Picatinny

N / A

$89.99

A011100

Комплект илюминатор

N / A

$249

K011700