меню

Помогнахме на XXX с ГГГ за ZZZ.

Помогнахме на XXX с ГГГ за ZZZ.

Помогнахме на XXX с ГГГ за ZZZ.

Лодка с увереност, докато навигирате през нощта и при условия на слабо осветление.

Засилете нощните си способности за лов с цветно нощно виждане.

Запишете и споделете любовта си към приключения при всяко осветление.

Наблюдение през нощта за частни следователи и изпълнителна защита.

CMOS сензори с ултра ниска светлина, пригодени за всяко потребителско приложение.

Цветно нощно виждане за наблюдение с висока резолюция и събиране на доказателства.

Подобрена ефективност през нощта в подкрепа на мисии за търсене и спасяване.

Mil-Spec приложения за слабо осветление за военни и правителствени агенции.

Монтиран на каска дигитален монокъл за нощно виждане за професионалисти в тактическата сфера.

Морската камера при ултра слабо осветление, която ще промени плаването с лодка, както го познаваме.

Устройството за нощно виждане за правоприлагане и обществена безопасност.

Намерете сделка за избрани продукти

CMOS сензори за ултраслаба осветеност и модули на камерата, пригодени за всяко персонализирано приложение

Едностранна ценова политика

ЕДНОСТРАНИЧНА ЦЕНОВА ПОЛИТИКА
***ПОВЕРИТЕЛНО*** В сила от 1 майst , 2022

За да се конкурира успешно на пазара и да гарантира, че SIONYX, LLC. (“SIONYX”) иновативните и висококачествени продукти са адекватно популяризирани и поддържани, SIONYX обяви тази едностранна ценова политика (“UPP”). Този UPP има за цел да изравни условията за всички упълномощени партньори на дребно (Търговци на дребно, Препродавачи, Реселъри и Дистрибутори (наричани по-долу „Препродавачи“), за да гарантира лоялна конкуренция и защита на целостта на марката. Оттук нататък всички продажби на Крайни потребители на продуктите, посочени в едностранната ценова таблица на SIONYX (MSRP/MAP) в Съединените щати, ще бъдат предмет на този UPP. Ценовата таблица (приложена) може да бъде намерена на https://www.sionyx.com/pricing-grid. SIONYX си запазва правото да променя цените без предизвестие. Този UPP се прилага за активни продукти на SIONYX, които се проследяват в ценовата мрежа, остарели или спрени от производство артикули могат да се продават на пазарни цени под всякаква форма на реклама.

 1. Реселърът няма да рекламира Продукти на цени под минималната рекламирана цена („MAP“), определена от SIONYX и както е отразено в приложимата едностранна ценова таблица. Забележка: Рекламирана цена дори с един цент под MAP се счита за несъответстваща. SIONYX си запазва правото от време на време да променя, модифицира, спира или анулира този UPP, обхванатите продукти и/или минималната рекламирана цена, по свое собствено и абсолютно усмотрение по всяко време. SIONYX е единственият арбитър на такива решения и си запазва правото да взема едностранно всяко такова решение.
 1. UPP се прилага за всички обявени цени за Продуктите. UPP не е и не е предназначено да бъде споразумение или разбирателство от какъвто и да е вид, изрично или подразбиращо се, относно цената, на която Реселърът може да продава Продуктите (или каквито и да е продукти на SIONYX). Търговецът може да продава Продуктите (и всички продукти на SIONYX) на всяка цена, която избере. Никой служител, служител, представител или агент на SIONYX няма право да (i) сключва споразумение или споразумение по отношение на цената, на която Препродавачът продава Продуктите; или (ii) принуждава или по друг начин принуждава Препродавача да цени Продуктите на всяко ниво, различно от едностранно определеното от Препродавача. Препродавачът по свое собствено усмотрение може да избере да се съгласи или да не се съгласи с тази политика. SIONYX няма да обсъжда условията за приемане, свързани с тази политика. Тази политика не подлежи на договаряне и няма да бъде променяна, модифицирана или изменяна за дистрибутор.
 1. Реклама или промоция, за целите на тази Политика, е всяко представяне, предложение или искане за целите на продажбата на продукт SIONYX, изброен в ценовата листа на Политиката от дистрибутора, включително, без ограничение, техния онлайн магазин, включително пазарска количка и Интернет за плащане Това включва, но не се ограничава до ценоразписи, реклами във вестници и списания, каталози, флаери или друга директна поща, знаци, билбордове, банери от външната страна на физическото място на дейност, за да включват всеки паркинг или паркинг конструкция . Тези стандарти за реклама и промоция се прилагат и за всякакви събития извън помещението (шоута, конгреси, търгове, битпазари, потребителски групи и т.н.) на или в които търговецът участва с цел продажба на продукти на SIONYX. Също така се разбира, че тази политика обхваща всички и всички форми на електронна реклама, включително радио, телевизия, факс, интернет (включително онлайн търгове, потребителски групи, битпазари и т.н.), електронна поща и уебсайтове. Всички уеб свойства, включително пазарската количка на дистрибутора и уеб страниците за плащане, попадат в обхвата на тази политика.

Това НЕ са нарушение:

 1. а) Предлагане на безплатна доставка или финансиране на Продукт(и)
 1. б) Предлагане на карта за подарък, която може да се изкупи на стойност при бъдеща покупка, заедно с покупката на Продукт(и).
 1. в) Промоции за целия магазин или за цялата категория, като „Всички артикули в разпродажба“, стига продуктите на SIONYX да не са изобразени или рекламирани под КАРТАТА

      

  Това СА НАРУШЕНИЕ:

 1. а) Функции на уебсайта като „щракнете за цена“, „вижте цената в количката“, „добавете в количката за най-добра цена“, имейли за автоматично „връщане на цените“, предварително форматирани имейл отговори, формуляри и автоматично показване на цената за всички артикули преди плащането и други подобни характеристики се считат за комуникации, инициирани от дилъра (а не от крайния потребител), представляват реклами.
 1. b) Всяко изявление или език, който позволява да се направи преизчисление на рекламираната цена, като „20% отстъпка от цени, показани всеки ден“ или „обадете се за $50 отстъпка от тази цена“, няма да представляват съгласие с този UPP, ако такава преизчислена рекламирана цена е под минималната рекламирана цена за този продукт, освен ако изявлението или езикът не са в съответствие със спонсорирана от SIONYX промоционална цена не е отразена в промоционална едностранна ценова таблица. 
 1. в) Включването на безплатни или по друг начин намалени продукти (независимо дали продукти на SIONYX или продукти на друго лице) заедно с продажбата на Продукти не представлява съгласие с този UPP, ако такова включване има ефект на отстъпка на рекламираната цена на Продукта под минималната рекламирана цена за това Продукт.
 2. г) Комбиниране на един или повече продукт(и) с всеки друг продукт за рекламиране на продажна цена, по-ниска от комбинираната цена на това, което двата (2) или повече продукта могат да бъдат закупени независимо един от друг.
 3. д) Рекламиране и предлагане на отстъпки, издадени извън SIONYX (под каквато и да е форма) за Продукт(и). 
 1. Ако SIONYX установи, че който и да е дистрибутор е нарушил това UPP, тогава SIONYX може по свое собствено усмотрение и без да поема отговорност, да анулира висящи поръчки, да анулира всякакви фондове за маркетингово развитие (MDF), да кооперира, отстъпки, може за неопределено време да откаже да приеме нови поръчки за Продукти , и може да отмени Споразумението за оторизиран дистрибутор.
 1. SIONYX може да участва в наблюдение на рекламираните цени за продажби на Продуктите по всички канали, директно или чрез използване на трети страни. Трети страни, задържани от SIONYX, могат да участват в наблюдението на продажбите на продукти от Препродавачите, за да проверят дали условията на този UPP се прилагат.

 Всички въпроси относно UPP трябва да бъдат отправяни в писмен вид по имейл до  BrandProtection@sionyx.com

SIONYX си запазва едностранното право да променя тази политика по всяко време, със или без предизвестие.

Търсене